Książki, które warto przeczytać
Monday January 21st 2019

Rola rodzica w terapii logopedycznej

Logopedia to termin, którego nazwa wywodzi się od dwóch łacińskich słów: „logos”, czyli „słowo” oraz „paideia”, czyli „wychowanie”. Głównym jej zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój mowy czynnej i biernej oraz korekcja wszelkich zaburzeń i wad, związanych z wymową.

W logopedii od lat stosuje się rozmaite metody pracy przy wykorzystaniu szeregu pomocy edukacyjnych. Cały proces jest jednak z reguły trudny, czasochłonny i zależny w dużej mierze od zaangażowania nie tylko logopedy, ale również rodziców. Bez ich czynnego udziału trudno o efektywność pracy w tym zakresie. Specjalista ma bowiem określony czas na ćwiczenia z dzieckiem, z reguły nie więcej niż 2 godziny w tygodniu, natomiast z maluchem pracować należy każdego dnia, choćby po kilka minut.

Problem współczesnej logopedii i osób zajmujących się nią zawodowo polega na tym, że obecnie  wady wymowy często współwystępują ze sobą, a ponadto u wielu dzieci dochodzą dodatkowe zaburzenia, jak np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ubytki słuchu, ADHD czy Zespół Aspergera. Terapia w takich przypadkach jest znacznie trudniejsza oraz wymaga większego wysiłku i cierpliwości. Niezbędnym jest więc udział rodziców w zajęciach, by mieli okazję zrozumieć sedno problemu, zapoznać się z metodami pracy i rodzajami ćwiczeń, które następnie będą samodzielnie przeprowadzać z dzieckiem w domu.

Related Tags:

More from category

Jak przekazać wiedzę?
Jak przekazać wiedzę?

Bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie często nie gwarantuje tego, że potrafi się taką wiedzę przekazać. Czasami [Read More]

Pomoce logopedyczne dla dzieci i ich rola
Pomoce logopedyczne dla dzieci i ich rola

Specjaliści alarmują, że z roku na rok zwiększa się liczba młodych ludzi z zaburzeniami i wadami mowy. Niemal [Read More]

Skąd wziąć pomoce logopedyczne do terapii?
Skąd wziąć pomoce logopedyczne do terapii?

Każdy logopeda prowadzący terapię z dziećmi potrzebuje ciekawych i angażujących materiałów do pracy. W ten [Read More]

Interesting Sites

    Archives